Nemecký Anem 2017

30.7 - 5. 8. 2017

Nemecký Anem, letný jazykový tábor, ktorý je tento rok v Dechticiach, je práve pre Teba! Bol si už v jedinej sprístupnenej jaskyni v Malých Karpatách alebo si už jedol obed v kaštieli? Hral si už s kňazom futbal či objavoval krásy nemčiny netradičnou formou? Že nie? Tak príď a toto všetko už bude pre Teba minulosťou!

Úvod


„Počuj, v lete idem na Nemecký Anem.“
„Čoo? Nemecký AMEN???“
„Nie, prepočul si, Nemecký ANEM, nie Nemecký AMEN.“
„Anem a Amen – aký je v tom rozdiel?“
„Jedno je dobre známe slovo a počuť to niekoľkokrát počas každej svätej omše, či modlitby a to druhé je skratka pre letný jazykový tábor. Ty si o tom ešte nepočul? Tak ti ho bližšie predstavím.“

2% z dane


1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Vyplnené tlačivo oscanujte a pošlite na mailovú adresu: nemeckyanem@gmail.com
4. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

1. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech ZKSM poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania sú:
IČO: 00641162
Právna forma: občianske združenie
Obchodný názov: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Sídlo: Brezová 18/5, 052 01 Spišská Nová Ves
3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Toto potvrdenie si môžete stiahnuť na konci tohto článku.

1. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2016. Právnické osoby môžu poukázať 2% (1%) z dane aj viacerým prijímateľom, okrem ZKSM, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
2. Vypočítajte si Vaše 2% (1%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2% (1%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
POZOR:
Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV riadok 3.
Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV riadok 1 a 2.
V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (1%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v časti IV príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma… NIE však pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
3. Vyplnené tlačivo oscanujte a pošlite na mailovú adresu: nemeckyanem@gmail.com
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Bez ohľadu na to, či ste zamestnanec, fyzická alebo právnická osoba, ak ste v roku 2016 odpracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, môžete poukázať až 3% z dane. V takom prípade je potrebné spolu s Vyhlásením a Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti odovzdať na daňovom úrade aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti, ktoré Vám bolo vystavené. Aby Vami poukázaná suma bola vyplatená Nemeckému Anemu je potrebné vyplnené tlačivo ešte pred odovzdaním na príslušnom daňovom úrade ODFOTIŤ a fotokópiu (scan) poslať na adresu nemeckyanem@gmail.com , inak nám suma nebude vyplatená. Tlačivo je potrebné doručiť na daňový úrad do 30. marca 2017, resp. do 31. apríla 2017. Ďakujeme Vám za Vašu podporu

O nás


Spoločenstvo Nemecký Anem vzniklo v roku 2001 ako jedno zo spoločenstiev patriacich pod Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže www.ZKSM.sk. Spoločenstvo Nemecký Anem už vyše pätnásť rokov združuje mladých veriacich (z rôznych kútov Slovenska) s túžbou a chuťou zlepšiť sa v nemčine počas letných prázdnin. Keďže v tom čase prišla aj anglická iniciatíva, dospelo sa k názvu „Anem“, teda k skratke združujúcej pojem ANglický a nEMecký v jednom. Napriek čiastočne jednotnému názvu sú to dve samostatne fungujúce spoločenstvá. Za svoju históriu si Anem spomína na účastníkov a neskôr aj dobrovoľníkov z Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, či Ukrajiny. Súčasťou programu sú okrem spomínanej nemčiny aj rôzne športové, spoločenské aktivity, medzi ktoré patrí aj celodenný výlet a pútavé workshopy.

Tím Nemeckého Anemu tvoria mladí veriaci ľudia, ktorých spája túžba spoznávať nové kultúry a odovzdávať svoje zručnosti a skúsenosti druhým. Medzi naše spoločné záujmy nepatrí len nemčina, ale aj vzťah k prírode, turistike, športu, tancu a rôznym tvorivým aktivitám. Taktiež sme radi v spoločenstve mladých ľudí, kde môžeme diskutovať na rôzne témy a spoločne sa obohacovať. Najčastejšie sa stretávame na stretkách v Dome Quo Vadis, kde sa spoločne venujeme mladým ľuďom počas celého roka a udržiavame tak s účastníkmi kontakt.

Nemecký Anem

2017

Upútavka

Program


Nemčina

Výučba nemčiny prebieha v malých skupinkách po 6 – 8 ľudí. Účastníci sú do skupiniek rozdelení podľa jazykovej úrovne, pričom jednu skupinku každoročne tvoria úplní začiatočníci, ktorí sa zameriavajú na hravé oboznamovanie sa s nemeckým jazykom. Skupinky pokročilejších sa prevažne zameriavajú na „rozviazanie jazyka“ účastníkov, lebo gramatiku a slovnú zásobu nadobudli v postačujúcej miere v škole. Výučba je zabezpečená lektormi, ktorí pochádzajú aj z nemecky hovoriacich krajín.

Športové a tímové aktivity

Poobedný program je zameraný na rozvoj psychomotorických zručností účastníkov. Formou hier, súťaží a športu v deťoch pestujeme súťaživosť, športového ducha a tímové myslenie. Tvorivosť majú účastníci možnosť rozvíjať počas tvorivých dielní a spoločenských večerov. Počas pobytu pôjdeme aj na rôzne výlety, počas ktorých spoznáme okolie Dechtíc a krásy Malých Karpát.

Duchovný rast

Celý tábor je pretkaný duchovnými zážitkami vo forme modlitby, omše v prírode, či počas adorácie.

Ubytovanie


Ubytovanie bude zabezpečené v troj- až štvormiestnych izbách, ktoré dodajú k nadupanému programu ten správny a nezabudnuteľný táborový šmrnc. Ubytovacie priestory sa nachádzajú v areáli loveckého Dechtického kaštieľa.

Doprava


Dopravu si účastníci zabezpečujú sami – vlakom, autobusom alebo autom. Pri ubytovaní sa nachádza aj bezplatné parkovisko a s pomocou GPS súradníc nebude problém sa dostaviť priamo až na miesto konania tábora. Je však potrebné nahlásiť príchod autobusom vopred. Ak sa účastníci dostavia bez zákonného zástupcu, je potrebné, aby doniesli aj súhlas zákonného zástupcu o dovolení cestovania samostatne.

GPS súradnice: 48.566839, 17.550573

Bližšie informácie o doprave Vám budú zaslané po prihlásení na tábor. V prípade problémov s dopravou nás prosím kontaktujte na tel. č.: 0903 772 573.

Registrácia


Cena pobytu za jedno dieťa je 135 €. Suma zahŕňa ubytovanie, stravu 5-krát denne, pitný režim, lekcie nemčiny, program a vstup na plánované atrakcie.
V cene NIE JE zahrnutá DOPRAVA na podujatie a z podujatia.

Kapacita tábora je z dôvodu zabezpečenia požadovaného štandardu a kvality obmedzená na max. 40 účastníkov. Pri prihlásení do 30.4.2017 bude k prihláške evidovaná PREDPREDAJOVÁ zľava. Cena tábora tak bude 127 € na dieťa. Súrodenecká cena pobytu je 125 € na dieťa.

Prihláška sa stáva záväznou zaplatením zálohy vo výške 40 €. Záloha je nevratná. Pre uplatnenie PREDPREDAJOVEJ zľavy potrebné zaplatiť zálohu do 30.4.2017. Bližšie informácie Vám zašleme emailom po zaregistrovaní Vašej prihlášky cez túto web stránku. Na akékoľvek otázky Vám radi zodpovieme na adrese: nemeckyanem@gmail.com.

Iné podujatia


Pravidelné udalosti

Modlitbové stretká

Stretnutia určené nielen pre účastníkov minuloročných táborov, ale aj pre mladých s chuťou duchovne pookriať, zažiť silu spoločenstva a naučiť sa niečo nové. Stretnutia sa konajú Dome Quo Vadis na Hurbanovom nám. 1 v Bratislave v pravidelných intervaloch.

Aktuálne informácie o konaní stretiek nájdete na našej fb-stránke.


Tešíme sa na vás!

Hodiny nemčiny

Neformálne hodiny nemčiny pre začiatočníkov aj pokročilých, ktoré môžu slúžiť aj ako zábavnejšia forma doučovania nemčiny. Lekcie sa konávajú v priestoroch Domu Quo Vadis na Hurbanovom nám. 1 v Bratislave. Na lekcie bude možnosť prihlásiť sa opäť od začiatku septembra, kedy budú známe aj termíny výučby.

Otázky ohľadom výučby nemčiny môžete adresovať na:


lubicahricova24@gmail.com.

Ďalšie skvelé udalosti

ÖKO-WOCHENENDE
(EKO-VÍKEND)

Podujatie zamerané na rozvoj kreatívneho myslenia v oblasti ochrany životného prostredia, ktorého súčasťou bude uvedenie účastníkov podujatia do problematiky nielen v slovenčine, ale aj v nemčine. Súčasťou podujatia bude aj exkurzia a tvorivé dielničky.

Termín podujatia: 28.4. – 1.5.2017


Miesto konania, cena, doprava a všetky podrobné informácie už čoskoro.
Prihlasovať sa môžete od 19.2.2017 na:

Partneri


odporúčame...

Mediálni partneri

Kontakt


0903 772 573 –

nemeckyanem@gmail.com

Facebook