NEMECKÝ ANEM

Sei mutig! - Buď odvážny!

4. - 11. 8. 2018

Úvod


„Počuj, v lete idem na Nemecký Anem.“
„Čoo? Nemecký AMEN???“
„Nie, prepočul si, Nemecký ANEM, nie Nemecký AMEN.“
„Anem a Amen – aký je v tom rozdiel?“
„Jedno je dobre známe slovo a počuť to niekoľkokrát počas každej svätej omše, či modlitby a to druhé je skratka pre letný jazykový tábor. Ty si o tom ešte nepočul? Tak ti ho bližšie predstavím.“

 2 % z dane


Milí priaznivci a sympatizanti spoločenstva Nemecký Anem. Ďakujeme Vám za dôveru prejavenú v roku 2017. Veríme, že si deti odniesli viaceré pekné zážitky a nové skúsenosti, či už z tábora alebo z modlitebných stretiek. O Vašu priazeň sa uchádzame aj v novom roku 2018, kedy môžete našu činnosť podporiť poukázaním 2 % alebo 3 % z daní.

 1. Do 15.02.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
 3. Vyplnené tlačivo oscanujte a pošlite na mailovú adresu: nemeckyanem@gmail.com
 4. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 1. Vypočítajte si:
  1. 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech ZKSM poukázať (minimálne 3,00 €).
  2. 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania sú:
  IČO: 00641162
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodný názov: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
  Sídlo: Brezová 18/5, 052 01 Spišská Nová Ves
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 4. Vyplnené tlačivo oscanujte a pošlite na mailovú adresu: nemeckyanem@gmail
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie* doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov..
 6. *Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 1. Právnické osoby môžu poukázať 2 % (1 %) z dane aj viacerým prijímateľom, okrem ZKSM (minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €).
 2. Vypočítajte si Vaše 2 % (1 %) z dane z príjmov právnickej osoby.
 3. POZOR:
  Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane – VYPLNÍ v časti IV riadok 3.
  Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV riadok 1 a 2.
  V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (1 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v časti IV príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma… NIE však pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 4. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete uviesť do tlačiva sú:
  IČO: 00641162
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodný názov: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
  Sídlo: Brezová 18/5, 052 01 Spišská Nová Ves
 5. Vyplnené tlačivo oscanujte a pošlite na mailovú adresu: nemeckyanem@gmail.com
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Údaje o prijímateľovi:
IČO: 00641162
Právna forma: občianske združenie
Obchodný názov: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Sídlo: Brezová 18/5, 052 01 Spišská Nová Ves

Bez ohľadu na to, či ste zamestnanec alebo fyzická osoba, ak ste v roku 2017 odpracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, môžete poukázať až 3 % z dane. V takom prípade je potrebné spolu s Vyhlásením a Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti odovzdať na daňovom úrade aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti , ktoré Vám bolo vystavené.

Aby Vami poukázaná suma bola vyplatená Nemeckému Anemu je potrebné vyplnené tlačivo ešte pred odovzdaním na príslušnom daňovom úrade ODFOTIŤ a fotokópiu (scan) poslať na adresu nemeckyanem@gmail.com , inak nám suma nebude vyplatená. Tlačivo je potrebné doručiť na daňový úrad do 30. apríla 2018.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu!

O nás


Spoločenstvo Nemecký Anem vzniklo v roku 2001 ako jedno zo spoločenstiev patriacich pod Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže www.ZKSM.sk. Spoločenstvo Nemecký Anem už vyše pätnásť rokov združuje mladých veriacich (z rôznych kútov Slovenska) s túžbou a chuťou zlepšiť sa v nemčine počas letných prázdnin. Keďže v tom čase prišla aj anglická iniciatíva, dospelo sa k názvu „Anem“, teda k skratke združujúcej pojem ANglický a nEMecký v jednom. Napriek čiastočne jednotnému názvu sú to dve samostatne fungujúce spoločenstvá. Za svoju históriu si Anem spomína na účastníkov a neskôr aj dobrovoľníkov z Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, či Ukrajiny. Súčasťou programu sú okrem spomínanej nemčiny aj rôzne športové, spoločenské aktivity, medzi ktoré patrí aj celodenný výlet a pútavé workshopy.

Tím Nemeckého Anemu tvoria mladí veriaci ľudia, ktorých spája túžba spoznávať nové kultúry a odovzdávať svoje zručnosti a skúsenosti druhým. Medzi naše spoločné záujmy nepatrí len nemčina, ale aj vzťah k prírode, turistike, športu, tancu a rôznym tvorivým aktivitám. Taktiež sme radi v spoločenstve mladých ľudí, kde môžeme diskutovať na rôzne témy a spoločne sa obohacovať. Najčastejšie sa stretávame na stretkách v Dome Quo Vadis, kde sa spoločne venujeme mladým ľuďom počas celého roka a udržiavame tak s účastníkmi kontakt.

Nemecký Anem

4. - 11. aug

2018

Program


Nemčina

Výučba nemčiny prebieha v malých skupinkách po 6 – 8 ľudí. Účastníci sú do skupiniek rozdelení podľa jazykovej úrovne, pričom jednu skupinku každoročne tvoria úplní začiatočníci, ktorí sa zameriavajú na hravé oboznamovanie sa s nemeckým jazykom. Skupinky pokročilejších sa prevažne zameriavajú na „rozviazanie jazyka“ účastníkov, lebo gramatiku a slovnú zásobu nadobudli v postačujúcej miere v škole. Výučba je zabezpečená lektormi, ktorí pochádzajú aj z nemecky hovoriacich krajín.

Športové a tímové aktivity

Poobedný program je zameraný na rozvoj psychomotorických zručností účastníkov. Formou hier, súťaží a športu v deťoch pestujeme súťaživosť, športového ducha a tímové myslenie. Tvorivosť majú účastníci možnosť rozvíjať počas tvorivých dielní a spoločenských večerov. Počas pobytu pôjdeme aj na rôzne výlety.

Duchovný rast

Celý tábor je pretkaný duchovnými zážitkami vo forme modlitby, omše v prírode, či počas adorácie.

Ubytovanie


Ubytovanie bude zabezpečené v dvoj- až štvormiestnych izbách s vlastným sociálnym vybavení, ktoré dodajú k hodnotnému programu ten správny a nezabudnuteľný táborový šmrnc. Ubytovacie priestory sa nachádzajú v Bolešovskej doline v Bielych Karpatách v Chate Gilianka.

Doprava


Doprava na tábor je individuálna – vlakom, autobusom alebo autom. Pri ubytovaní sa nachádza aj parkovisko a veríme, že s pomocou GPS súradníc nebude problém sa prísť na tábor. Je však potrebné nahlásiť príchod autobusom/vlakom vopred, aby sme deti mohli vyzdvihnúť zo stanice. Ak sa účastníci dostavia bez zákonného zástupcu, je potrebné, aby doniesli aj súhlas zákonného zástupcu o samostatnom cestovaní.

GPS súradnice: 49.00258, 18.14088

Bližšie informácie o doprave Vám budú zaslané po prihlásení. V prípade problémov s dopravou nás prosím kontaktujte na tel. č.: 0903 772 573.


Registrácia


V cene za tábor je zahrnuté: ubytovanie, strava 5-krát denne, pitný režim, lekcie nemčiny, program a vstup na plánované atrakcie.

V cene NIE JE zahrnutá DOPRAVA na podujatie a z podujatia.

Pri prihlásení do 30.4.2018 bude k prihláške evidovaná PREDPREDAJOVÁ zľava. Cena tábora tak bude 170 € na dieťa. Súrodenecká cena pobytu s predpredajovou zľavou je 167 € za každé dieťa. Pre uplatnenie PREDPREDAJOVEJ zľavy je potrebné vyplniť prihlasovací formulár do 30.4.2018.

Cena pobytu za jedno dieťa pri prihlásení po 30.4.2018 je 178 € (ak sú deti súrodenci, tak platia 175 € za každé dieťa).

Bližšie informácie Vám zašleme emailom po zaregistrovaní Vašej prihlášky cez túto web stránku.

Prihláška sa stáva záväznou zaplatením zálohy vo výške 50 €. Záloha je nevratná. Kapacita tábora je z dôvodu zabezpečenia požadovaného štandardu a kvality obmedzená, preto sa prihláste čo najskôr. Prihlasovanie je spustené do 30.6.2018 resp. do naplnenia kapacity tábora. Po 30.6.2018 bude z organizačných dôvodov cena za tábor 185 € na dieťa a to bez možnosti uplatiť si súrodeneckú zľavu!

Na akékoľvek otázky Vám radi zodpovieme na adrese: nemeckyanem@gmail.com

Pozrite sa, ako sme sa mali v roku 2017


Iné podujatia


Pravidelné udalosti

Modlitbové stretká

Stretnutia určené nielen pre účastníkov minuloročných táborov, ale aj pre mladých s chuťou duchovne pookriať, zažiť silu spoločenstva a naučiť sa niečo nové. Stretnutia sa konajú Dome Quo Vadis na Hurbanovom nám. 1 v Bratislave v pravidelných intervaloch (vždy každú druhú stredu o 16tej).

Aktuálne informácie o konaní stretiek nájdete na našej fb-stránke.


Tešíme sa na vás!

Hodiny nemčiny

Neformálne hodiny nemčiny pre začiatočníkov aj pokročilých, ktoré môžu slúžiť aj ako zábavnejšia forma doučovania nemčiny. Lekcie sa konávajú v priestoroch Domu Quo Vadis na Hurbanovom nám. 1 v Bratislave. Na lekcie bude možnosť prihlásiť sa opäť od začiatku septembra, kedy budú známe aj termíny výučby.

Otázky ohľadom výučby nemčiny môžete adresovať na:


lubicahricova24@gmail.com.

Partneri


odporúčame...

Mediálni partneri

Kontakt


0903 772 573 –

nemeckyanem@gmail.com

Facebook